Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Rejestracja przez Internet


Aby dokonać rejestracji lub umówić termin rejestracji przez Internet konieczne jest wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – www.praca.gov.pl

 

UWAGA!

Do poprawnego zakończenia zgłoszenia się do rejestracji przez portal praca.gov.pl oraz rejestracji przy pomocy profilu zaufanego ePUAP wymagane jest potwierdzenie wyświetlonego komunikatu z prośbą o zaakceptowanie wprowadzonych danych (nagłówek "Weryfikacja"):

Rejestrując się przy pomocy profilu zaufanego ePUAP po poprawnym i zakończonym etapie podpisywania dokumentów, wraz z załącznikami, również wymagana jest akceptacja wprowadzonych danych na portalu praca.gov.pl (zrzut ekranu powyżej).

Po poprawnej akceptacji wprowadzonych danych wyświetli się strona potwierdzająca zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu:

Informacja o terminie i miejscu wizyty zostanie przesłana na podany podczas rejestacji/zgłoszenia adres e-mail. 

 

UWAGA!

Status osoby poszukującej pracy nie uprawnia do świadczeń: ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku dla osoby bezrobotnej.

Status osoby bezrobotnej uprawnia do świadczeń: ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku itp.

 

Na stronie www.praca.gov.pl mogą Państwo skorzystać z dwóch możliwości:
1.    Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
2.    Zgłoszenie do rejestracji - wybierając tę możliwość, należy pamiętać, aby przyjść do urzędu 10 minut przed godziną wyznaczoną przez system i pobrać z Recepcji bilet do rejestracji.

 

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu instruktażowego, przed przystąpieniem do procesu rejestracji na stronie www.praca.gov.pl. Film dotępny jest tutaj

 

Porównanie obu sposobów rejestracji

 

1.    Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy
Ten rodzaj rejestracji wymaga stawienia się w urzędzie.  System na stronie www.praca.gov.pl wyznaczy Państwu termin wizyty w urzędzie, wówczas są Państwo zobowiązani przedłożyć oryginały dokumentów niezbędnych do rejestracji.
Spis wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.


Należy przyjść do urzędu 10 minut przed godziną wyznaczoną przez system i pobrać z Recepcji bilet do rejestracji.

 

Rejestracji nie dokonuje się bez kompletu dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń.

 Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

2.    Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 

Wniosek o założenie profilu ePUAP mogą Państwo złożyć poprzez stronę: http://epuap.gov.pl
 

Lista instytucji w Poznaniu,  w których można potwierdzić profil ePUAP: http://epuap.gov.pl

 


W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznaczy najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.

 

Krótka instrukcja obsługi strony  www.praca.gov.pl

Krok pierwszy
Jeśli chcemy uzyskać status osoby bezrobotnej wybieramy opcję pierwszą.

Krok 2

Wypełnienie ankiety.
UWAGA
Na podstawie odpowiedzi w ankiecie system zaklasyfikuje Państwa do zarejestrowania jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Status osoby bezrobotnej uprawnia m.in. do pobierania świadczeń, korzystania z form aktywizacji oferowanych przez urząd oraz do ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłku.

Krok trzeci

Wybór sposobu rejestracji.


 

powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Magdalena Morze
Data publikacji: 24.05.2013 12:03
Liczba wyświetleń: 229988